#506
اسکندری
مدیرکل

سلام.به عنبیه چشم طوطی(سفیدی اطراف تخم چشم) دقت کنید.اگر از سفید به سمت زرد شدن رفته و حلقه ی اطراف کل چشم نارنجی پررنگ شده یک طوطی بالغ هست.شاهطوطی رو حتما یا رام یا جوجه تهیه کنید.به هیچ وجه امیدی برای رام کردن بالغ یا بالای چهارماه نداشته باشید.