#529
اسکندری
مدیرکل

سلام.مدفوع سایر جوجه ها رو میخوره یا مدفوع خودش از دهانش خارج میشه؟