#534
اسکندری
مدیرکل

سلام.جدا کنیدش و زیر نظر بگیرید مدفوع خواری میکنه یا مدفوع خودش رو برمیگردونه.

درحالت کلی بله باعث عفونت و بیماری میشه.