#537
اسکندری
مدیرکل

سلام.استراحت و تقویت همزمان باعث تقویت نطفه میشه.تکثیر مداوم نطفه رو ضعیف میکنه.

نر لوتینو ماده ابلق.