#576
اسکندری
مدیرکل

سلام خواهش میکنم.

۱.مصرف هر کلسیم با توجه به برند متفاوته ولی من به شخصه هفته ای یکبار از کلسیم استفاده میکنم در کل سال بجز دوران تخم گذاری تا پایان دوران بزرگ کردن جوجه.

۲.بله مشکلی و تداخلی ندارن.