#614
Farhad
مشارکت کننده

منظورتون از دانه ای که گرم نباشه یعنی فقط کتان و ارزن بدم؟