#616
اسکندری
مدیرکل

روزانه تعداد زیادی پر ریز و درشت حتی شاه پر و دم میریزه کف قفس.در یک مدت محدود مثلا دو هفته.

سبزی گشنیزجعفری کاهو اسفناج.

کلسیم متناسب با بروشور هر محصول متفاوته ولی بالاتر نحوه استفاده خودمو توضیح دادم.