#649
اسکندری
مدیرکل

سلام.بنظرم مرواریدی ماده و گلباقالی نر هست و به مرور شاهد پرریزی گلباقالی و خاکستری شدن پرهای روی سینه و بال خواهید بود.