#658
اسکندری
مدیرکل

سلام.باعث افتخاره که بتونم مفید واقع بشم.

Ad3e فقط برای یک ماه منتهی به لانه گذاری و تکثیر مناسبه ولی مولتی کل سال بجز ایامی که دارید ad3e مصرف میکنید یا جفت دارن جوجه بزرگ میکنن میتونید مصرف کنید.

در مورد شیوه مصرفad3e هم درسته مصرفتون.

موفق باشید