#671
اسکندری
مدیرکل

سلام.من نظر شخصی خودم در مصرف رو عرض میکنم.

قطره ad3e در یک ماه منتهی به لانه گذاری مصرف بشه اون هم 5 روز استراحت و 5 روز استفاده که در 5 روز استراحت از کلسیم استفاده بشه به صورت یک روز در میان.

اما در مورد مولتی ویتامین و کلسیم.در کل سال بجز دورانی که تخم گذاری شروع میشه تا جدا کردن جوجه ها از جفت به صورت سه روز در میون از کلسیم و مولتی ویتامین استفاده میکنم.

این رو هم عرض کنم که هر محصول بروشور داره و طریقه ی مصرفش قید شده.