#676
وحید
مشارکت کننده

به نظرتان توتال هم بگیرم طوطیام سری قبل از سه بار تخم گذاری یازده تا جوجه دادن سری آخر فقط یکی جوجه داشت برا تقویت طبق راهنمایی داخل انجمن دو ماه استراحت دادم  قطره تازه گرفتم  که میرم خارجی میگیرم  ولی توتال هم لازمه