#726
اسکندری
مدیرکل

سلام.مولتی ویتامین مخصوص طوطی سانان قطعا بازدهی بهتری داره.

کندن پرها چند دلیل داره.

۱.کنده شدن پر والدین در جوجگی و عادت جفت به این کار.

۲.کمبود مواد معدنی و خوردن ریشه پر و خون انتهای پر برای جبران کمبود مواد اولیه.

۳.مستی و آمادگی بیش از حد جفت برای تکثیر مجدد و تلاش برای فراری دادن و خالی کردن لانه از جوجه ها برای تکثیر مجدد.

۴.کمبود غذا از نظر والدین و سعی در کشتن جوجه های ضعیفتر برای رسیدن غذا به جوجه های قوی و بزرگتر.