#745
اسکندری
مدیرکل

سلام متشکرم

میتونید از بیست روزگی باهاشون کار کنید تا بعد دونخور شدن ترس نداشته باشن.بعد دونخور شدن در قفس مجزا و دور از والدین نگهدارید