#749
اسکندری
مدیرکل

سلام.چه نر و چه ماده هرکدوم رنگ تیره داشته باشن قالب خواهند بود.بجز در شرایطی که نر جوان و قوی باشه که رنگش رو قالب خواهد کرد در جوجه ها.

نه اغلب این عادت رو منتقل نمیکنن.