#761
اسکندری
مدیرکل

سلام.ارزن و کتان و شاهدانه و کافیشه رو نسبت چهار ارزن و بقیه ۱ پیمانه قاطی کنید.

سبزی گشنیزجعفری اسفناج کاهو هویج دوبار در هفته.

بلال تازه تخم مرغ آبپز جوانه گندم دوبار در هفته.

قطره کلسیم و ad3e بصورت مداوم ۳ روز استفاده ۳ روز استراحت.