#778
اسکندری
مدیرکل

سلام.از سه قطره مولتی ویتامین و دو قطره آموکسی سیلین ۵ روز مداوم استفاده کنید.جاشونم گرم نگه دارید