#838
اسکندری
مدیرکل

سلام نظر لطف شماست.

معمولا در اثر جویدن جفت یا کشیده شدن پر به قفس ریش ریش میشه که از کمبود مواد معدنی هست.

مولتی ویتامین معمولی هم حاوی ویتامین د با مقیاس ضعیفتر هست ولی در کل تضادی در استفاده همزمانشون نیست.