#845
مریم
مدیر

سلام ، در موقع تخم گذاری آیا میشود تخم ها را برداشت و در هنگام تخم آخر همه را زیر ماده قرار داد؟

تا چند ساعت بعد از تخم گذاری این امکان وجود دارد؟

آیا باید به جای تخم برداشته شده چیزی قرار داد؟

تخم را از کدام قسمت باید در داخل ارزن قرار داد ؟

آیا باید ارزن تمام تخم را بپوشاند؟

دمای نگهداری تخم باید چه میزان باشد؟

با تشکر