#848
اسکندری
مدیرکل

تا یک روز اول کامل مشکل نداره.پرنده فروشیا دارن.تخم قناری یا مرغ عشق که پوچ باشه.