#850
اسکندری
مدیرکل

سلام نه حالا که لونه رو پسندیده و موندگار شده دیگه دست بهش نزنید و بجاش تقویتشون کنید.

این درگیری هاهم طبیعیه.