#923
اسکندری
مدیرکل

سلام.بین یک تا ۳ هفته بسته به تجربه یا آمادگی ماده.گاهی تا۴ هفته هم طول میکشه.