#956
اسکندری
مدیرکل

پرنده شما اصطلاحا تو لک رفته.در این دوران پرهای زیادی از دست میره و پرهای جدید جایگزین میشن.طوطی کم حوصله و کم تحرک میشه و نیاز به تقویت غذایی داره.