#973
اسکندری
مدیرکل

سلام.تغییر ناگهانی و قطع خوراکی مورد علاقه باعث ضربه زدن طوطی میشه.توی آبش دو روز در میون یک قطره سرکه سیب بریزید.میوه یا خوراکیی هست که دوست داشته باشه و از دست بگیره؟خوراک دائمش چیه تو قفس؟سینش تیغه کرده؟