#986
اسکندری
مدیرکل

سلام.باید یا خودتون به بزرگ کردن جوجه ها به جفت از روزهای اول کمک کنید یا یک جفت حمال که در بزرگ کردن جوجه تبحر دارن همزمان با این جفت آماده تکثیر کنید تا جوجه های این جفتم بزرگ کنن.