نوشته‌ها

چگونه کاسکو را برای اولین بار وارد منزل کنیم؟

چگونه کاسکو را برای اولین بار وارد منزل نماییم

African-Grey-Parrot-Pictures-Images-Photos-570x321

 

در صورت امکان کاسکو را با همان قفسي که تاکنون در  پرنده فروشي  بوده خريداري کنيد. البته توجه داشته باشيد قفس خيلي آلوده نباشد که اين آلودگي به خانه منتقل گردد.

قفس کاسکو را تا قبل از آرام شدن در جايی قرار دهید که محل تردد افراد نباشد و فقط از دور نسبت به افراد خانواده دید داشته باشد.

قفس کاسکو را در کنج ديوار قرار دهید تا حداقل از دوطرف محصور به ديوار باشد و کاسکو از آن دو سمت احساس امنيت نمايد. اگر امکانش نبود حداقل از يک طرف به ديوار محصور نماييد.

ارتفاع مناسب قفس کاسکو ۱ متر از سطح زمين است.

قفس را روي زمين قرار ندهيد چون به سرعت حشرات از قبيل مورچه ها به آن حمله ور مي شوند.

محل قرار گرفتن کاسکو نبايد به هيچ عنوان در معرض جريان هوا باشد. ( کوران و يا باد کولر )

کاسکو را در همان قفسی که تا منزل آوردید نگه دارید و از جابه جا کردن آن خودداري کنيد.

فقط یک نفر مسئول رسیدگی به کاسکو باشد و توجه داشته باشيد اين يک نفر همان صاحب اصلي کاسکو باشد.

در ابتدا بجز مواقع رسیدگی به کاسکو به سراغش نروید، مطلقاً به افراد دیگر اجازه نزدیک شدن به قفس کاسکو را ندهید.

براي تعویض ظروف غذا و سيني زیر قفس در روز يک یا دو بار به سمتش بروید.

در هنگام رسیدگی سعی کنید قفس را خیلی تکان ندهید ولي با اعتماد به نفس و بدون ترس از حمله کاسکو اين کار را انجام دهيد.

به خاطر داشته باشيد کاسکو ترس شما را متوجه شده و اگر بفهمد با قار زدن و گارد گرفتن توانسته شما را بترساند ، شديدتر به کار خود ادامه مي دهد.

از دويدن ، فرياد کشيدن ، پرتاب کردن اشيا، ترکاندن بادکنک و …  در کنار قفس کاسکو اکيداً خودداري نماييد. به هیچ عنوان کاري نکنید که باعث ترس و استرس کاسکو شود.

بهتر است از اين پس موسيقي را با صداي ملايم در منزل گوش کنيد تا BASS  صدا کاسکو را اذيت نکند.

ابتدا یک پارچه سفید روي قفس انداخته و از دور با آن صحبت کنید.  بهتر است از همان لحظه خروج از مغازه اين پارچه را روي قفس بياندازيد . سپس ابتدا نیمه قفس را پس بزنید و پس از مدتی پارچه را از تمام قفس را بردارید.

از همان ابتدا براي کاسکو اسم انتخاب کرده و هنگام رسیدگی او را با محبت به نامش صدا کرده و با او صحبت کنيد.

بعد از گذشت مدتی که کاسکو کمی آرام تر شد به تدریج سعی کنید بعضی خوراکی ها را با دست و البته از بیرون قفس به او بدهید  اگر کاسکو ترسید و عکس العمل نشان داد این کار را متوقف کنید ولی اگر از ترس و میزان قار زدنش کم شد اي کار را تمرین کنید تا وقتی که غذا را از دست شما بگیرد. اين کار را مي توانيد بعد از يک هفته از ورود کاسکو به محل جديد شروع کنيد.

غذا را بين دو انگشت شصت و اشاره به شکلي بگيريد که کاسکو به راحتي آنرا گرفته و منقارش با دست شما تماس نداشته باشد، مثلاً تخمه آفتابگردان را به شکلي بگيريد که سر و ته تيز دانه بين انگشتان شما قرار بگيرد.

سعی کنید خوراکی مورد علاقه کاسکو را پیدا کنید و از آن براي تربیت و تعلیم کاسکو استفاده کنید. اين خوراکي مورد علاقه براي هر کاسکو متفاوت است ولي اکثراً به تخمه آفتابگردان ، سيب درختي زرد ، پسته و بادام علاقه نشان مي دهند.

در صورت حمله از طرف کاسکو و یا حتی گاز گرفتگی  به هیچ وجه با او دعوا و به سمتش حمله نکنید.

چون کاسکو  از تمامی حواس خود  براي شناخت طرف مقابل  استفاده می کند سعی کنید در ابتدا خیلی تغییر ظاهر ندهید و هميشه با يک لباس به او نزديک شويد و از عطر استفاده نکنید تا با بوي بدن شما اخت گردد.

sa.pezeshk