نوشته‌ها

کلیاتی جامع از تغذیه عروس هلندی ها در دوره های مختلف

 

دوره اول: جوجه های جدا شده از والدین

غذاهای مجاز و تغذیه عروس هلندی ها از زمان جدا شدن تا قبل از بلوغ جنسی

ارزن و کتان (ارزن ۷۵۰ گرم و کتان ۲۵۰ گرم) (توجه داشته باشید غذای اصلی همه کاکتیل های محبوس نزد ما مخلوط همین دو دانه می باشد)

انواع سبزیجات هفته ای یک بار (از شسته شدن خوب سبزی ها اطمینان حاصل کنید)
(
کاهو،اسفناج،کلم بروکلی،برگ کلم،برگ چغندر، تره،جعفری،شوید،گشنیز، فلفل دلمه ای و فلفل سبز، کرفس و هویج…)

انواع میوه های تازه و رسیده هفته ای یک بار (از شسته شدن و جدا شدن دانه های میوه ها اطمینان حاصل کنید)
سیب ،پرتقال، انواع هلو ،انگور و انار …

 

هر ده روز یک بار به اندازه یک بند انگشت تخم مرغ

هر ده روز یک بار به اندازه تعداد جوجه ها برایشان فقط ۱۰ عدد تخمه

هر ده روز یک بار از ذرت تازه استفاده کنید و یا ذزت پخته هم میتوانید استفاده کنید.

میتوانید هفته ای یک بار از حبوبات پخته مانند گندم و عدس و ماش …پخته شده استفاده کنید.

دوره دوم:تغذیه عروس هلندی ها در زمان آماده سازی برای تکثیر

مخلوط دانه
مخلوط دانه اصلی شما میتواند از ۷۵۰ گرم ارزن و ۲۵۰ گرم کتان و صدو پنجاه گرم مخلوط  شاهدانه و کافشه و تخم کاسنی باشد .
سبزیجات
دو بار درهفته از سبزیجاتی مانند جعفری و شویدو گشنیزو کلم سفید و بروکلی و کرفس و فلفل دلمه و کاهو استفاده کنید.یا هویج رنده شده
میوه ها
سیب و هلو در این دوره بسیار مناسب هستن.
پروتئن
تخم مرغ پخته (که رویش خرفه پاشیده شده باشد) و ۲۰ تا ۳۰ عدد جوانه گندم حتما در هفته استفاده شود. حبوبات پخته نیز محدود توصیه می شود.
مولتی ویتامین ها:
قطره مکمل کلسیم (تا گذاشتن اولین تخم)
قطره ادث ای (۱۵ روز قبل از تخم گزاری)
مولتی ویتامین (تا گذاشتن اولین تخم)

دوره سوم:تغذیه عروس هلندی ها در زمان تخم گذاری و نشستن روی تخمها

تغذیه ای که عروس هلندی ها از زمان گذاشتن اولین تخم باید داشته باشند معتدل خواهد بود.

با آغاز تخم گزاری کلیه غذا های گرم و محرک زیر را از برنامه غذایی عروس هلندی ها حذف کنید و باقی موارد (گفته شده در محله قبلی) را تا پایان تخم گزاری ادامه دهید.
فقط مقدار کاهو را در این دوره دو برابر می شود و در دانه های آنها میتوانید از تخم منداب هم استفاده کنید.

انواع دانه های گرم و محرک که باید حذف بشوند:

کافشه و شاهدانه و تخم بذرک …
هفت تخم
انواع جوانه ها
سبزی های گرم مثل جعفری
انواع مولتی ویتامین ها

بعد از اتمام تخم گذاری :

ازن و یک هشتم مقدار آن کتان
فقط یک وعده تخم مرغ پخته تا زمان به دنیا آمدن جوجه ها
هفته ای دو بار تکه سالادی کاهو و یا سبزی گشنیز
هر ده روز چند عدد گندم پخته و چند عدد تخمه

دوره چهارم: غذا دادن مولدها به جوجه ها

از زمان به دنیا آمدن جوجه ها:

مخلوط ۷۵۰ گرم ارزن و ۲۵۰ گرم کتان

تخم مرغ پخته و گندم پخته از روز اول هر روز در اختیار جفت قرار می گیرد.

۵ روز بعد از تولد جوجه آخر کم کم تخمه هم به جیره غذایی آنها اضافه کنید.

از روز دهم به بعد کم کم سبزیجات مجاز (گشنیزو جعفری و شوید …) در اختیار جفت قرار دهید.

بعد از دو هفته می توانید هویج و سیب و هلو انواع این میوه ها  رو خام و یا پخته شده به مقدار محدودی در اختیار جفت قرار دهید.

کم کم ذرت تازه و و اگه در دسترس نبود میتوانید پخته آن را در اختیار جفت قرار دهید.

بعد از بیرون آمدن جوجه ها از لانه میتوانید همه غذا های مجاز را در اختیار جفت قرار دهید.

دوره پرریزی عروس ها:

در این دوره سبزیجات و میوه های تازه بهترین غذا برای عروس هلندی ها می باشد.

تغذیه این دوره

ارزن و یک هشتم که مقدار آن کتان
انواع سبزیجات حاوی کلسیم بالا
کرفس ، اسفناج ، برگ کلم ، کلم بروکلی ،شوید
انواع میوه های حاوی کلسیم بالا
سیب و انجیر و خرما مقدار کم مصرف شود.

استفاده از قطره مکمل کلسیم و مودا تابرنیل و قطره مینرال در این دوره بسیار با اهمیت است