نوشته‌ها

فروش جوجه گرینچیک کانور

فروش جوجه گرینچیک کانور تازه دونخور شده رام و دستی.۵۵ روزه.سرلاکی بزرگ و تغذیه شده.

رنگ نرمال ۴۰۰

رنگ آناناسی ۴۵۰

برای خرید تماس بگیرید.

۰۹۳۹۱۸۱۸۸۴۰